Aplikacje komputerowe

Podczas szkolenia z poziomu podstawowego, zostaną poruszone między innymi zagadnienia dotyczące technologii internetowych, podstaw HTML, CSS, JS oraz PHP, rozwiązań hostingowych oraz chmur. Jeśli chcesz zacząć tworzyć strony internetowe – to szkolenie jest dla Ciebie! HTML i CSS, wraz z JavaScriptem, składają się na podstawowy zestaw umiejętności dla frontend developera.

Moduł średnio zaawansowany szkolenia z tworzenia aplikacji internetowych, porusza tematykę bibliotek i preprocesorów CSS, oraz optymalizacji treści pod kątem SEO.

Ostatni moduł w szkoleniu, to poziom zaawansowany, podczas realizacji którego szczegółowo omówiony zostanie język JavaScript. Moduł zawiera wprowadzenia do PHP, CMS oraz omówi konfigurację serwera. Ponadto, będzie można się zapoznać z pojęciem wersjonowania, repozytoria oraz rozpocząć pracę z Gitem, Github, Gitlab, BitBucket.

W ramach szkoleń/kursów zapewniamy uczestnikom materiały szkoleniowe, komputery na czas szkolenia oraz egzaminy w zakresie komputerowych kwalifikacji zawodowych, pierwsze podejście do egzaminu certyfikującego przeprowadzanego przez zewnętrzne niezależne podmioty. W przypadku innych wyborów uczestników/czek projektu Projektodawca będzie elastycznie reagować na zmiany potrzeb