Kontakt

W przypadku osób z niepełnosprawnością dojeżdżamy na umówione miejsce.

Klauzula informacyjna ODO

Beneficjent realizujący projekt – dane kontaktowe:

Grupa Infomax Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Porcelanowa 11c
40-246 Katowice
NIP 6282119085
REGON 120192848
KRS 0000598471
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS