Zapoznaj się z nami…

Witaj! Chcesz wiedzieć kim jesteśmy i w czym możemy Ci pomóc?

Od 2017 roku prężnie pomagamy w rozwoju zawodowym, od szkoleń po zatrudnienie, a to wszystko dzięki czemu?

Pomaga nam w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Pozyskaliśmy dla Was środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację kolejnego projektu szkoleniowego.


Projekt „Bezpłatne szkolenia Twoją szansą na rozwój!” (Projekt zakończony)

Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, DZIAŁANIE 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, PODDZIAŁANIE: 11.4.3. Kształcenie ustawiczne. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria:

 • wiek 18+;
 • osoby pracujące;
 • miejsce zamieszkania i/lub pracy – woj. śląskie (subregion centralny);
 • osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego poprzez podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

Kto nie może wziąć udziału:

 • właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze;
 • wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe);
 • osoby bezrobotne, bierne zawodowo;
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby pracujące, które chcą inwestować w swój rozwój, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

W okresie realizacji projektu, tj. od 01.07.2021 – 30.06.2023 r. wsparciem zostanie objętych 360 osób, którym oferujemy kompleksowe szkolenia wraz z certyfikowanymi egzaminami z zakresu:

– ECDL (base, standard, advanced);
– Tworzenie aplikacji internetowych;
– Grafika komputerowa PHOTOSHOP;
– Tworzenie stron www.;
– Język angielski.

Wartość Projektu wynosi: 1 999 511,62 PLN, w tym kwota dofinansowania: 1 699 584,88 PLN.


Projekt „Akademia sukcesu kluczem do Twojego rozwoju” (Projekt zakończony)

Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, DZIAŁANIE 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria:

 • wiek 18+;
 • osoby pracujące, bezrobotne, bierne zawodowo, uczące się;
 • miejsce zamieszkania, nauki lub pracy – woj. śląskie;
 • osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego poprzez podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

Kto nie może wziąć udziału:

 • właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze;
 • wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe);
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą inwestować w swój rozwój, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby bierne zawodowo, bezrobotne, długotrwale bezrobotne, osoby pracujące, uczące się oraz absolwentów.

W okresie realizacji projektu, tj. od 01.09.2020 – 31.08.2022 r. wsparciem zostanie objętych 420 osób, którym oferujemy kompleksowe szkolenia wraz z certyfikowanymi egzaminami z zakresu:

– Księgowość;
– Kadry i płace;
– Przedstawiciel handlowy;
– Specjalista ds. e-marketingu;
– Grafika komputerowa PHOTOSHOP;
– Tworzenie stron www.;
– SEO i Content Marketing;
– Zarządzanie czasem;
– Wypalenie zawodowe.

Wartość Projektu wynosi: 2 034 648,00 PLN, w tym kwota dofinansowania: 1 831 183,20 PLN.


Projekt „Kompletny Przedstawiciel Handlowy” (Projekt zakończony)

Do 31.05.2020 r. realizowaliśmy projekt „Kompletny Przedstawiciel handlowy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020.

O projekcie…

W okresie realizacji projektu „Kompletny Przedstawiciel handlowy”, tj. od 01.05.2018 – 31.05.2020 r. wsparciem zostało objętych ponad 577 osób, którym oferowaliśmy kompleksowe szkolenia z zakresu: Przedstawiciel handlowy (49 edycji), Social media w marketingu i sprzedaży (32 edycje), Elementy zarządzania czasem i terytorium sprzedaży (26 edycji), Grafika komputerowa PHOTOSHOP (15 edycji) oraz 10 edycji szkoleń język angielski branżowy.

Za naszą pracę dla Was zostaliśmy wyróżnieni „Orłem Kształcenia 2019 i 2020”

Wszystkie powyższe szkolenia zakończyły się egzaminami, po których uczestnicy otrzymali uznawany w branży Certyfikat.

Do udziału w projekcie mogły przystąpić osoby spełniające następujące kryteria:

 • wiek 18+,
 • miejsce zamieszkania lub pracy – woj. śląskie,
 • nie można prowadzić własnej działalności gospodarczej,
 • nie można być osobą karaną.

Wsparcie w ramach projektu adresowane było do osób dorosłych, uczących się, zamieszkujących lub pracujących na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego poprzez podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób odbywających karę pozbawienia wolności). Do udziału w projekcie przystępowały: osoby niepełnosprawne, bierni zawodowo, bezrobotni, długotrwale bezrobotni, osoby pracujące, uczące się oraz absolwenci.

Projekt „Kompletny Przedstawiciel Handlowy” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Wartość Projektu wynosi: 2.001.360,00 PLN, w tym kwota dofinansowania: 1.801.224,00 PLN.