Język angielski (brak miejsc)

Darmowe szkolenia z języka angielskiego polecamy wszystkim, którzy chcieliby nabyć lub rozszerzyć swoje językowe umiejętności. Po rozwiązaniu testu, który określi, który poziom nauczania będzie na uczestnika najbardziej odpowiedni.

Nasi lektorzy podczas realizowania programu szkoleniowego kładą nacisk na ćwiczenie umiejętności płynnego wykorzystania leksyki i gramatyki!

Darmowe szkolenia z języka angielskiego na Śląsku organizujemy z najlepszymi lektorami, podczas których masz możliwość przećwiczyć w sposób praktyczny wybrane umiejętności językowe: płynność mówienia, gramatykę, słownictwo, rozumienie tekstu i pisanie. Nauczyciele mają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne w rozwijaniu umiejętności Waszych komunikacyjnych i strategii językowych na każdym oferowanym poziomie.

W naszym projekcie, oferujemy cztery poziomy ww. szkolenia:

  • A1 (początkujący)
  • A2 (początkujący)
  • B1 (średnio zaawansowany)
  • B2 (średnio zaawansowany)

Nauka będzie się odbywać w dwóch modułach po 60 godzin lekcyjnych (w sumie 120h lekcyjnych). Po każdym module ma miejsce egzamin sprawdzający, przeprowadzany przez zewnętrzny podmiot.